Olah data oleh: Ronny A. Buol

Negara China kini menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dalam 500 tahun terakhir sejak tahun 1500, jumlah penduduk China terus meningkat.

Jika pada tahun 1500 penduduk China hanya 110 juta jiwa, pada tahun 2000 atau selang 500 tahun, penduduk China menjadi 1,26 miliar orang.

Selain China, negara lain yang jumlah penduduknya teratas dalam daftar penduduk dunia adalah, India, Amerika Serikat, Indonesia, Pakistan, Brazil, Nigeria, Banglades, Rusia dan Mexico.
=======================
Visualisasi data dibawah ini merupakan sajian otomatis hasil kerjasama Zonautara.com dengan Katadata.co.id